Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Bijbelles - De herders in het veld

SV

Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.

Het is goed om met de oudere kinderen dieper na te denken over het thema. Dit kan door middel van een Bijbelleesles. Wanneer kinderen weinig tot niets weten, kan het beste gekozen worden voor een Bijbelvertelling. Wanneer het een groep is met kerkelijke kinderen of kinderen die al veel weten, door bijvoorbeeld opgedane kennis op een christelijke school/zondagsschool/club/kerk, kan er gekozen worden voor een verdieping door middel van een Bijbelleesles.

Bijbelgedeelten
Lukas 2:8-20 en Jesaja 9:1-6

Kernboodschap
De Heere Jezus zorgt ervoor dat al Gods beloften worden vervuld

Nodig
Werkblad 4, pennen/stiften

Informatie voor leidinggevenden
Als aandachtstrekker beginnen we deze les met een waargebeurd verhaal over twee koeienjongens. Dit verhaal heeft een mooie link naar wat we vandaag lezen in de Bijbel over de herders van Bethlehem. Tegelijk komt het dichtbij de kinderen. In deze les komt het eropaan: Wat staat jou in de weg om niet met haast op weg te gaan om de schat van je leven te vinden?

We beginnen met vraag 1 in het Oude Testament. We kijken naar de belofte van Jezus’ geboorte uit Jesaja 9. We besteden met name aandacht aan de woorden ‘Vredevorst’ en ‘vrederijk’, omdat het ook in de geschiedenis uit Lukas 2 over vrede gaat. Zo ontdekken de kinderen hoe God Zijn beloften vervult. Als start maken de kinderen een woordweb over ‘vrede’.

We gaan vervolgens naar het Nieuwe Testament. In Lukas 2 zien we de vervulling van de belofte uit Jesaja 9. Jezus is geboren. Hij wordt Zaligmaker genoemd. (Vraag 2) In Mattheüs 1:21 lezen we wat het woord Zaligmaker betekent: Jezus zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Vraag 3)

In vraag 4 proberen we het verband te leggen tussen de blijdschap voor alle volken en het engelenlied, waarin gesproken wordt over vrede op aarde. Op dit moment kun je de kinderen nog eens naar hun woordweb laten kijken. Wat is vrede op aarde? Wat maakt jou blij? De herders houden het goede nieuws van blijdschap en vrede niet voor zichzelf. Ze bazuinen het rond. Wat is de reactie? Verwondering. Maar we lezen niet dat er ook nog maar iemand anders zelf op zoek gaat naar de schat. (Vraag 5)

Bij vraag 6 leggen we de reactie van de mensen in Bethlehem naast ons eigen leven. Wij horen nu ook over Jezus, de Zaligmaker. Doen we wat met die boodschap? Jezus is nog steeds te vinden! Door te bidden, in de Bijbel te lezen en de Bijbel te horen uitleggen (kerk/school/ club/gezin…) kun je Hem leren kennen.

Jezus vinden geeft zo’n blijdschap! Vraag 7 laat ons herders zien die God verheerlijken en prijzen. God komt aan Zijn eer!

Vraag 8 brengt ons weer even terug bij onze Afrikaanse koeienjongens. We willen nadenken hoe wij naar de Heere Jezus kunnen gaan. Maak het concreet. Laat de kinderen maar met voorbeelden komen. Bijvoorbeeld: bidden, zingen, naar de kerk of club gaan, elke dag voor Hem leven, Hem danken voor alles wat Hij geeft, vergeving van zonden vragen enz.

Om in het beeld van herders te blijven, kijken we in vraag 9 naar Jezus als de goede Herder, die Zijn leven gaf voor Zijn schapen om hen leven en overvloed te geven. Gaat dat om een rijk leven op aarde? Leg uit dat leven en overvloed wijst op het eeuwig leven, de vergeving van zonde, de rijkdom van een leven met en uit Christus. Een leven van vrede! Dit vergelijken we nu bij vraag 10 met de woorden uit het woordweb van vraag 1.

Het werkblad voor de kinderen vind je in de download.
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

VBW map Zoek de schat

Meer van

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

1 Korinthe 15:57 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Overwinnaar'.
+
Ontwikkeld door

2 Petrus 3:13 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Zoek de schat'.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - 1 Petrus 3:18

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst 1 Petrus 3:18 bij het thema 'rood' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - 2 Petrus 3:18

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst 2 Petrus 3:18 bij het thema 'groen' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - Galaten 5:22

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst Galaten 5:22 bij het thema 'wit' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - Jesaja 12:2

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst Jesaja 12:2 bij het thema 'goud' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - Jesaja 53:5 en 6

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst Jesaja 53:5 en 6 bij het thema 'rood' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - Johannes 15:5

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst Johannes 15:5 bij het thema 'wit' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - Mattheus 7:7

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst Mattheus 7:7 bij het thema 'groen' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - Psalm 32:5

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst Psalm 32:5 bij het thema 'goud' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - Psalm 51:4

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst Psalm 51:4 bij het thema 'zwart' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Aanleren Bijbeltekst - Psalm 73:28

22 december 2020
Een handreiking voor het aanleren van de Bijbeltekst Psalm 73:28 bij het thema 'rood' van het Woordeloos boek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - De herders in het veld - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - De wapenrusting en Paulus en Silas in de gevangenis - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Overwinnaar'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - De wapenrusting en Paulus en Silas in de gevangenis - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Overwinnaar'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol blijdschap en verdriet - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol blijdschap en verdriet - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol feest - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol feest - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol gebed - HSV

12 januari 2021
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol gebed - SV

12 januari 2021
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol van Gods zorg - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol van Gods zorg - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol vergeving - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Een huis vol vergeving - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Welkom thuis'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Gevangenneming van Jezus en de moordenaar aan het kruis - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Overwinnaar'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Gevangenneming van Jezus en de moordenaar aan het kruis - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Overwinnaar'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Gideon en de strijd tegen de Midianieten - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Overwinnaar'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Gideon en de strijd tegen de Midianieten - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Overwinnaar'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Gods belofte aan Abram en de geboorte van Izak - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Gods belofte aan Abram en de geboorte van Izak - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!