Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Bijbelles - Gods belofte aan Abram en de geboorte van Izak

HSV

Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.

Het is goed om met de oudere kinderen dieper na te denken over het thema. Dit kan door middel van een Bijbelleesles. Wanneer kinderen weinig tot niets weten, kan het beste gekozen worden voor een Bijbelvertelling. Wanneer het een groep is met kerkelijke kinderen of kinderen die al veel weten, door bijvoorbeeld opgedane kennis op een christelijke school/zondagsschool/club/kerk, kan er gekozen worden voor een verdieping door middel van een Bijbelleesles.

Bijbelgedeelten
Genesis 12:1-4, 15:1-6, 21:1-8

Kernboodschap
God doet wat Hij belooft

Nodig
Werkblad 1, stiften, touw, scharen, perforator

Informatie voor leidinggevenden
We beginnen deze les met een binnenkomertje over beloften die het kind in zijn of haar eigen leven zal herkennen. Gedurende de les willen we steeds switchen tussen wat kinderen herkennen uit hun eigen leven en met wat er in het leven van Abram gebeurde. Uiteindelijk willen we uitkomen bij de belangrijkste belofte die de Heere al vervuld heeft en waarom deze zo belangrijk is. Hier gaat het vooral om het wijzen op Christus als Zaligmaker voor onze zonden.

Zorg bij vraag 1 dat je bijlage 1 met de sterren hebt gekopieerd op geel papier (of in kleur uit het digipakket), zodat de kinderen deze kunnen uitknippen en beschrijven/versieren. We beginnen met een belofte uit het eigen leven van een kind.

In vraag 2 staan we stil bij wat je doet, zodra je iets is beloofd. Je wacht misschien eerst een poosje geduldig, maar al snel zal je degene die jou iets heeft beloofd, herinneren aan de gegeven belofte. Net zolang tot je het krijgt. Hier kun je aan het eind van deze les op terugkomen als het gaat om pleiten op Gods beloften.

Bij vraag 3 gaat de Bijbel open bij Genesis 12:1-4. Geen makkelijk gedeelte voor kinderen. Help hen om in vers 2 de drie beloften te vinden: Abram zal vader worden van een groot volk, God zal hem zegenen (uitleggen wat dit betekent: hem goede dingen geven) en zorgen dat hij eer zal ontvangen. Om de belofte van een groot volk, dat uit Abram zal voortkomen, inzichtelijk te maken, willen we in vraag 4 de kinderen een eigen stamboom laten tekenen. Zo leren de kinderen zien dat er uit een echtpaar in drie generaties al een heel koppeltje leeftijdsgenootjes kan zijn voortgekomen. Ook willen we dat de kinderen gaan invoelen wat het voor Abram betekende dat het erop leek dat er maar niets gebeurde, nadat God hem de beloften van Genesis 12 had gegeven.

Bij vraag 5 gaan we het hebben over een (nog) niet vervulde belofte. Je kan boos worden of ongeduldig of teleurgesteld. Of je bent bezorgd en bang dat het vergeten wordt. Je kan je vertrouwen in iemand verliezen. Uiteindelijk zullen we in deze les leren dat God Zijn beloften altijd vervult, ook al kan Hij je lang laten wachten en lijkt het of er niets gebeurt. Dit is een test om te zien of we blijven geloven en vertrouwen in Hem.

Vraag 6 laat zien dat Abram ook niet meer wist wat hij ervan denken moest. Maar de Heere kent hem! Hij komt in Genesis 15 weer naar Abram toe en zegt: “Wees niet bevreesd…” Blijkbaar was Abram bang geworden. In vers 2-4 zien we dat Abrams grootste zorg was dat hij nog steeds geen kind had.

In vraag 7 zien we dat God in Genesis 15:5 opnieuw aan Abram belooft dat hij vader gaat worden van een groot volk. Maak het voor de kinderen net zo concreet als God het maakte voor Abram. Kun je de sterren tellen, weet je hoeveel sterren er zijn?

Vraag 8 staat stil bij het geloof van Abram. We zien dat in Genesis 15:6. Geloven is niet een misschientje. In vraag en antwoord 21 van de Heidelberger Catechismus staat hier iets heel moois over. Geloven is zeker weten met je hoofd en hart. Geloven is vast vertrouwen. En dat terwijl er nog niets zichtbaar is van de vervulling van de belofte.

Door Genesis 12:4 en Genesis 21:5 te lezen, zie je in vraag 9 dat Abram 25 jaar heeft moeten wachten, voordat God hem vader maakte van een zoon. We kunnen leren dat God altijd doet wat Hij belooft, maar dat Hij ons ook lang kan laten wachten. Blijven we Hem dan vertrouwen? Blijven we geloven dat God doet wat Hij zegt?

Vraag 10 brengt ons bij de Heere Jezus. In Hem zullen alle geslachten op aarde gezegend worden. (Genesis 12:3) De zegen is dat we naar Hem toe mogen gaan om verlost te worden van onze zonden, van ons ongeloof e.d.

We sluiten af met een doe-opdracht. Help kinderen te ontdekken wat de Heere ons belooft. Zorg dat je zelf een rijtje beloften paraat hebt. Hoe meer sterren met daarop een belofte, hoe mooier! Met touwtjes tussen de sterren kun je er een slinger van maken. Een mobile is ook leuk om te maken. Als je te maken hebt met gedoopte kinderen, schenk dan duidelijk aandacht aan de doopbeloften, waarop een kind mag pleiten. Voor ongedoopte kinderen zijn er ook beloften. Denk aan Johannes 3:16, Handelingen 10:43, 16:31 en Romeinen 10:9. Ook kun je denken aan beloften als Mattheüs 6:32, 7:7-8 en 11:28. Deze lijst is met allerlei beloften uit te breiden. De Bijbel staat er vol mee! Begin bijvoorbeeld eens te zoeken in de Psalmen. Ga maar schatten graven…

Het werkblad voor de kinderen vind je in de download.
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

VBW map Zoek de schat

Meer van

2 Petrus 3:13 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Zoek de schat'.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - De herders in het veld - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - De herders in het veld - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Gods belofte aan Abram en de geboorte van Izak - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Het volk Israël en de koperen slang - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Het volk Israël en de koperen slang - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Johannes op Patmos - HSV

12 januari 2021
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Johannes op Patmos - SV

12 januari 2021
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Salomo en de koningin van Scheba - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Salomo en de koningin van Scheba - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - De herders in het veld

22 december 2020
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - Gods belofte aan Abram en de geboorte van Izak

22 december 2020
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - Het volk Israël en de koperen slang

22 december 2020
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - Johannes op Patmos

22 december 2020
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - Salomo en de koningin van Scheba

5 januari 2021
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Handelingen 10:43 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Zoek de schat'.
+
Ontwikkeld door

Hebreeen 10:23b op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Zoek de schat'.
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Armbandje of sleutelhanger sterrenkralen

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Boekenlegger schaap

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Cactus van koperdraad

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Cactusslinger

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Cadeautasje

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Dokterskoffer

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Dorpje van zelfdrogende klei

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Flessenpost

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Gouden magneten

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Gouden spaarvarken

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Groeipapier

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Herders in het veld

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Juttersmobiel

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Kinetisch zand

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Kroon

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!