Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Bijbelles - Johannes op Patmos

SV

Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.

Het is goed om met de oudere kinderen dieper na te denken over het thema. Dit kan door middel van een Bijbelleesles. Wanneer kinderen weinig tot niets weten, kan het beste gekozen worden voor een Bijbelvertelling. Wanneer het een groep is met kerkelijke kinderen of kinderen die al veel weten, door bijvoorbeeld opgedane kennis op een christelijke school/zondagsschool/club/kerk, kan er gekozen worden voor een verdieping door middel van een Bijbelleesles.

Bijbelgedeelten
Openbaring 1 vers 9-20, Openbaring 21 en 2 Petrus 3 vers 9, 13-14

Kernboodschap
De Heere God belooft een nieuwe hemel en aarde

Nodig
Werkblad 5, pennen, schaar, papier, oude tijdschriften/kranten, lijm, informatie over christenvervolging

Informatie voor leidinggevenden
Met de kinderen kijken we terug naar de beloften die we geleerd hebben. God doet altijd wat Hij belooft, al moet je soms wel lang wachten op de vervulling van een belofte. We kunnen erop vertrouwen dat de beloften die nog openstaan, zeker ook vervuld zullen worden. We gaan in deze les kijken naar de beloften voor de toekomst: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het draait uit op de vraag of we daar deel vanuit zullen maken.

We beginnen met de belofte uit 2 Petrus 3:13. Daar lezen we dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde belooft. Daar zal gerechtigheid zijn. (Vraag 1)

Om de gedachten te richten op wat een volmaakte aarde zal zijn, laten we bij vraag 2 de kinderen een collage maken. Zorg voor voldoende tijdschriften en kranten met daarin in elk geval ook vrolijke plaatjes en plaatjes van mooie dingen.

We bekijken in vraag 3 vers 14. Iedereen die door de Heere als onbevlekt en onbestraffelijk gezien wordt, hoeft niet bang te zijn. Dat betekent dat je zonder vlekken bent, schoongewassen. Dat is wat het bloed van Jezus doet met onze zonden, als we Hem om vergeving vragen en in Hem geloven. Zulke mensen en kinderen verdienen geen straf meer. Zij kennen vrede! Zij hoeven niet bang te zijn.

Vraag 4 laat zien waarom God deze dag nog steeds niet heeft laten komen. Hij is geduldig en wil dat wij ons bekeren, zodat we niet verloren gaan. Misschien wacht hij nog wel op jou! Ook bij deze vraag laten we met behulp van de emotiegezichtjes zien hoe we ons voelen. Gods geduld zal ons hopelijk blij maken. Het is voor ons nog niet te laat!

Bij vraag 5 gaan we naar Openbaring 1, een moeilijk Bijbelboek, waarin heel veel staat over de toekomst. De Heere laat aan Johannes zien wat er staat te gebeuren. Johannes noemt zichzelf de dienstknecht van Jezus. Hij is de discipel die Jezus liefhad. Hij schreef het Evangelie van Johannes en ook nog drie brieven die we in het Nieuwe Testament kunnen vinden.

We zien in vraag 6 dat Johannes is verbannen naar Patmos, een eilandje in de Egeïsche zee tussen Turkije en Griekenland in. Hij zit daar, omdat hij uit de Bijbel vertelde aan anderen en getuigde over de Heere Jezus. Als je bij Jezus wil horen, kan het dus zo zijn dat mensen en kinderen niet meer aardig voor je zijn. Welke emoties roept dat op? Opnieuw gaan we aan de slag met de gezichtjes.

Zo komen we uit bij vraag 7. Ook nu is er in heel veel landen christenvervolging. Zorg dat je zelf wat materiaal bij je hebt hierover. (Uit de krant of informatie van een stichting die aandacht vraagt voor dit onderwerp.) Besteed in je gebed na deze les hier ook aandacht aan. Breng het dichtbij het hart van de kinderen. Wat als dat met jou zou gebeuren? Wijs op de wonderlijke nabijheid van God, waarover je in veel getuigenissen van vervolgde christenen leest. Wijs ook op de beloften van Jezus, zoals Mattheüs 28:20 en 10:18-22.

In vraag 8 kijken we met Johannes mee de hemel in. Daar is Jezus! Zo blinkend en indrukwekkend dat Johannes als dood neervalt. Maar de Heere Jezus zegt: “Vrees niet.” Johannes hoeft niet bang te zijn, want Jezus leeft in eeuwigheid. Hij heeft de dood overwonnen en Hij heeft alles in handen. Ook wat er met ons zal gebeuren.

Tot slot gaan we bij vraag 9 nog eens kijken naar onze collage. Het leven met Jezus zal nog veel heerlijker zijn. In deze vraag willen we de kinderen duidelijk maken dat het niet gaat om alles wat wij zelf leuk, mooi of lekker vinden, maar dat de nieuwe hemel en aarde perfect zullen zijn, omdat God Zelf daar zal zijn! En er is geen dood, geen verdriet, geen pijn, omdat er geen zonden meer zijn! We eindigen met de kernvraag: zal jij er zijn? Wijs kinderen op Jezus als de Weg daarnaartoe en herhaal nog eens de beloften die we in deze lessenserie hebben geleerd.

Wie deze schat zoekt, zal hem zeker vinden! Dat heeft God beloofd.

Het werkblad voor de kinderen vind je in de download.
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

VBW map Zoek de schat

Meer van

2 Petrus 3:13 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Zoek de schat'.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - De herders in het veld - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - De herders in het veld - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Gods belofte aan Abram en de geboorte van Izak - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Gods belofte aan Abram en de geboorte van Izak - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Het volk Israël en de koperen slang - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Het volk Israël en de koperen slang - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Johannes op Patmos - HSV

12 januari 2021
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Salomo en de koningin van Scheba - HSV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelles - Salomo en de koningin van Scheba - SV

22 december 2020
Deze Bijbelles voor kinderen in de bovenbouw hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - De herders in het veld

22 december 2020
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - Gods belofte aan Abram en de geboorte van Izak

22 december 2020
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - Het volk Israël en de koperen slang

22 december 2020
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - Johannes op Patmos

22 december 2020
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Bijbelvertelling - Salomo en de koningin van Scheba

5 januari 2021
Deze vertelling hoort bij de map 'Zoek de schat'. Dit is een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek.
+
Ontwikkeld door

Handelingen 10:43 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Zoek de schat'.
+
Ontwikkeld door

Hebreeen 10:23b op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Zoek de schat'.
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Armbandje of sleutelhanger sterrenkralen

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Boekenlegger schaap

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Cactus van koperdraad

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Cactusslinger

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Cadeautasje

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Dokterskoffer

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Dorpje van zelfdrogende klei

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Flessenpost

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Gouden magneten

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Gouden spaarvarken

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Groeipapier

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Herders in het veld

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Juttersmobiel

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Kinetisch zand

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Kroon

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!