Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Dankbaarheid

Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.

Echt geloof maakt dankbaar

Jord is jarig en er komen zes vrienden op zijn feestje. Met elkaar hebben ze veel plezier. Ze mogen hun eigen pizza bakken en die daarna lekker opeten. Ze doen fanatiek mee aan de zeskamp en voor de winnaars is er een leuke prijs. Na afloop genieten ze van een ijsje. Aan het einde van de middag brengt de vader van Jord hen thuis. De jongens kruipen snel in de auto. Alleen Boaz niet. Hij rent vlug naar binnen en bedankt de moeder van Jord voor het fijne feest.

In de Bijbel gaat het ook over dankbaarheid en danken. Tien mannen wonen bij elkaar, zonder hun vrouw en kinderen. Ze zijn namelijk ziek. De dorpsbewoners kijken niet naar hen om. Dat durven ze niet, want ze zijn veel te bang dat ze zelf ook ziek worden. Als er wel iemand bij deze mannen in de buurt komt, dan moeten de mannen roepen: ”Onrein! Onrein!” De mannen zijn melaats en hun ziekte is besmettelijk. Er is weinig kans dat ze zullen genezen. De ziekte zal erger worden en tenslotte zullen ze sterven.

In de verte komt een groep mensen aan. Eén van hen is Jezus, de Rabbi uit Nazareth. De melaatse mannen hebben gehoord dat Hij zieken geneest. Dit is hun kans! Ze mogen niet naar de Heere Jezus gaan, want ze zijn onrein. Daarom roepen ze: “Jezus, Meester! Ontferm U over ons.“ Ze vragen eigenlijk: ”Heb medelijden met ons!”

De Heere Jezus ziet en hoort hen. Hij luistert naar iedereen die om hulp roept. Hij zegt: “Ga heen en laat je aan de priester zien.” Dat is vreemd, want naar de priester ga je pas als je genezen bent. Deze mannen zijn nog melaats. Toch gaan ze alle tien naar de priester. Ze doen wat de Jezus zegt. En onderweg gebeurt het wonder: ze genezen. De Heere Jezus is zo machtig dat Hij beter kan maken zonder dat Hij er Zelf bij is. Wat zijn de mannen blij. Ze zijn niet meer ziek, maar helemaal genezen!

Eén van de mannen keert zich om. Hij gaat terug naar de Heere Jezus. Onderweg looft en prijst hij God. Als hij bij Jezus komt, valt hij voor Hem neer op de grond. Hij dankt Hem voor dit wonder. Deze man is een Samaritaan. De Joden kijken op hem neer, zij vinden dat hij niet bij het volk Israël hoort. “Waar zijn de andere negen mannen?”, vraagt Jezus. “Komt alleen deze vreemdeling terug om God de eer te geven?” Tegen de man die voor Hem ligt, zegt Jezus: “Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.”

Boaz bedankte aan het eind van het feest Jords moeder. Voor het lekkere eten, de gezelligheid en de leuke spelletjes. Als je kijkt naar wat jij allemaal van God krijgt, is er heel veel reden om Hem te danken. Al die zegeningen verdien je niet. Als je ziet dat er bij jou zoveel zonde is en dat God zo goed is, word je verdrietig. Tegelijk komt er diepe dankbaarheid in je hart als je met al je zonden naar de Heere Jezus gaat. Want bij Hem ontdek je dat er vergeving en eeuwig leven is. De Heilige Geest wil je leren om God te danken en dankbaar te leven. Tot eer van God!
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor kinderen

Alles van

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid is een warm hart vol liefde, medelijden en vergeving, waardoor je een ander graag wilt helpen.
+
Ontwikkeld door

Beeld van God

12 januari 2021
God laat ons in de Bijbel en in de schepping zien Wie Hij is. Zo krijgen wij in ons hart een beeld van Hem.
+
Ontwikkeld door

Bekering

12 januari 2021
Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben.
+
Ontwikkeld door

Belofte

10 november 2020
Een belofte is iets wat je belooft. Gods belofte is een toezegging van Hem om iets te geven om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Christus betekent Gezalfde. In de Bijbel worden profeten, priesters en koningen met olie gezalfd. Jezus is Profeet, Priester én Koning.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!