Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

De brugwachter

Dit aangrijpende verhaal vertelt over een vader die moet kiezen tussen zijn zoon en een trein vol passagiers die hij niet kent.

Het was in het jaar 1927 dat in de USA de grote crisis begon. Een jonge man, pas getrouwd, vertrok naar de stad om daar werk te gaan zoeken. Door de stad stroomde een rivier waarover een spoorbrug gebouwd was. Aan de ene zijde was een brugwachtershuisje gebouwd, waarin de brugwachter zat. Hij deed de brug open wanneer er schepen door moesten varen. De jonge man solliciteerde naar dit baantje en werd aangenomen.
Met veel liefde deed hij dit werk. Na enige tijd werd in het gezin van deze brugwachter een zoontje geboren die zij Gray noemden.

Toen Gray acht jaar was, nam zijn vader hem voor het eerst mee naar de brug en zei tegen hem: ”Ik wil je laten zien hoe de brug werkt.” Het was een grote belevenis voor de jongen om te zien hoe alles werkte. Voor ze in het wachthuisje waren, moesten ze over een smalle plank lopen, waaronder het mechanisme van de brug was. De hele morgen had Gray zitten kijken hoe de zeilschepen onder de brug doorvoeren en de treinen eroverheen reden.

De middagpauze kwam. Vader zei tegen hem: ”We gaan naar beneden om ons brood op te eten.” Terwijl ze zaten te eten, het was twaalf minuten voor twee, hoorde vader plotseling de fluit van de trein. De tijd was zo spoedig voorbij gegaan, samen met zijn zoon, dat hij de trein even vergeten was. Vader sprong op en zei tegen Gray:”Blijf jij hier zitten, ik ren naar boven om de knop in te drukken zodat de brug naar beneden zakt en de trein erover heen kan gaan.” Hij had net de knop ingedrukt, waardoor de raderen in beweging kwamen en de brug naar beneden kwam, of hij hoorde een luide schreeuw van zijn zoon Gray: ”Vader, help mij!” Het was de brugwachter niet opgevallen dat de kleine Gray hem was nagelopen.

Toen de jongen over de smalle plank liep, was hij zijn evenwicht verloren en naar beneden gevallen. Hij was op het grote stalen kamrad gevallen, waarvan de raderen weer in een ander rad grepen. Vader zag hoe zijn kind steeds dichter bij de in elkaar grijpende tanden van de raderen kwam.

In een fractie overlegde hij wat te doen. Zijn zoon redden en de knop weer indrukken zodat de brug open bleef staan, of…Plotseling dacht hij aan de vierhonderd passagiers in de trein. Hij moest een beslissing nemen. Zijn zoon redden, of die vierhonderd mensen, die anders allemaal de dood zouden vinden in de rivier. Terwijl hij daarover dacht, hoorde hij weer een schreeuw van zijn zoon, maar de vader zei dat hij nu niet zijn vaderhart mocht laten spreken, omdat hij die mensen redden moest. Hoe vreselijk het ook was, maar hij moest zijn zoon laten sterven. Hij hoorde zijn zoon Gray schreeuwen toen hij gedood werd door de in elkaar grijpende tanden van de kamraderen.

Op dat moment stond de brug in goede positie voor de aansnellende trein. Het hart van de vader was verscheurd en hij schreeuwde het uit. Toen kwam de trein voorbij.

Hij zag de conducteur die op zijn horloge keek. Hij zag een man in de trein zitten die zijn pijpje rookte. Een ander las in zijn krant. In een volgende wagon zag hij mensen bij elkaar staan, zij maakten grappen en lachten. Sommigen aten een ijsje. En oh, hij ging bijna door de grond…hij zag een jongen die er precies zo uitzag als zijn eigen zoon. De vader had wel voor het raam willen gaan staan en uitroepen: ”Mensen, kinderen, beseffen jullie dan niet dat dit mijn eigen zoon zijn leven heeft gekost?” Maar zij hadden geen enkel vermoeden van wat daar beneden had plaatsgevonden. En daarom bewoog het hen helemaal niet. Daarom was ieder bezig met zijn eigen dingen.

De vader zei: ”O, hadden deze mensen er maar een voorstelling van hoeveel het mij gekost heeft om deze trein door te laten gaan en hun leven te redden.”

Dit verhaal is waar gebeurd en ik hoor het u al zeggen: ”Dat is toch wel een wonderlijke liefde.” Nou, dat mogen we ook wel zeggen. Ieder die dit leest moet begrijpen hoe het hart van deze brugwachter heen en weer is geslingerd.
Met wat voor een gevoel hij al deze mensen heeft bekeken die er totaal geen weet van hadden hoe groot het offer was geweest dat die vader en die zoon gebracht hadden om die mensen te kunnen laten leven.

Maar u had het misschien al vermoed, dit verhaal staat niet op zichzelf. Het is niet alleen waargebeurd, het is ook een prachtige verwijzing. Het doet ons namelijk denken aan hetgeen de apostel Johannes gezegd heeft: ”Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (Joh. 4:9).

En de bekende tekst uit Johannes 3:16: ”Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.”

Het is net als in het verhaal van de brugwachter. Al weet en beseft een mens helemaal niet dat er zo’n groot offer is gebracht (nl. dat God de Vader Zijn Zoon overgegeven heeft in de dood opdat wij zouden behouden worden), toch is dat offer wèlgebracht. Nu kun je voorbeelden natuurlijk nooit helemaal toepassen op de waarheid, maar een klemmende vraag wordt toch wel duidelijk voor deze geschiedenis: Wat is mijn houding jegens die Goddelijke Vader Die Zijn Eigen Zoon liet verbrijzelen tussen de raderen van het oordeel over de zonde opdat ik van de zonde verlost zou kunnen worden?

Hoe zit dat met mij, met jou, met u?
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Nadenkertjes

Meer

Adoptiegezin

21 juni 2021
Iedere christen is geadopteerd. Beetje raar gezeg misschien. Maar zo is het wel. Kijk maar.
+
Ontwikkeld door

Afsluiten van een meeuwennest

21 juni 2021
Als de duivel geen toegang meer heeft tot je hart, zal hij het flink moeilijk maken voor je. Net als bij meester Meeuwenmoller.
+
Ontwikkeld door

Als een trouwring

21 juni 2021
Deze quote zegt iets over de Heilige Geest in het leven van een christen.
+
Ontwikkeld door

Amazing Grace

21 juni 2021
John Newton, een bekeerde Britse slavenhandelaar, schreef dit prachtige lied over onuitsprekelijke genade van God.
+
Ontwikkeld door

Beproeving als examen

21 juni 2021
Beproevingen zijn soort examens. Ze laten je geleerde lessen in de praktijk brengen.
+
Ontwikkeld door

Betaling van de rekening

21 juni 2021
Als je naar een restaurant gaat krijg je de rekening van wat je geconsumeert hebt. Dat is met het consumeren in ons leven niet anders.
+
Ontwikkeld door

Bidden met de koffer

21 juni 2021
De Heere Jezus leert Zijn discipelen in Mattheüs 6 om niet bezorgd te zijn. Hoe kan het gebed daarbij helpen? Een voorbeeld van Corrie ten Boom.
+
Ontwikkeld door

Bij welke kerk hoor jij?

21 juni 2021
Bij welke kerk hoor jij? Krijg je die vraag ook weleens. Bekijk dan hier een treffend antwoord.
+
Ontwikkeld door

Bijbel met lampje

21 juni 2021
Heb jij een Bijbel met een lampje? Anders kun je de Bijbel niet goed lezen.
+
Ontwikkeld door

Borduurwerk

21 juni 2021
Het leven gaat soms door stormen heen. En waar is God op zo'n moment? Het kan zomaar zijn dat je dan niets van Gods leiding begrijpt. Corrie ten Boom …
+
Ontwikkeld door

Cadeaukaart

21 juni 2021
Dit voorbeeld helpt bij het uitleggen wat de Heilig Doop inhoudt.
+
Ontwikkeld door

Christelijke kleding

21 juni 2021
Passende kleding. We houden er allemaal rekening mee. Op het werk, op het sportveld, en ga zo maar door. Ook de Bijbel roept ons op tot passende …
+
Ontwikkeld door

Christus als de ark van Noach

21 juni 2021
Wat betekent het om 'in Christus te zijn'? Christus is een Persoon. Hoe kun je in Hem zijn?
+
Ontwikkeld door

D-day en V-day

21 juni 2021
Dit verhaaltje laat aan de hand van een voorbeeld zien hoe het mogelijk is dat de duivel nog macht heeft, ondanks dat hij verslagen is.
+
Ontwikkeld door

De aanhouder wint!

21 juni 2021
Lees in dit verhaaltje wat wij, christenen, kunnen leren van miertjes.
+
Ontwikkeld door

De gebarsten emmer

21 juni 2021
In Gods grote plan gaat er nooit iets verloren. Als God je voor een bepaalde taak heeft geroepen, maak je dan geen zorgen om je zwakke punten. Dit …
+
Ontwikkeld door

De Goudsmid

21 juni 2021
Een goudsmid reinigt het zilver in het vuur. Dit is een prachtig beeld voor de wijze waarop God Zijn kinderen reinigt.
+
Ontwikkeld door

De kracht van het gebed

21 juni 2021
Verwacht je dat er echt iets gebeurt als je bidt? De Bijbel laat ons zien wat de kracht is van het gebed.
+
Ontwikkeld door

Dubbel kompas

21 juni 2021
In het geloof hebben we twee kompassen. Lees in dit verhaaltje wat dat inhoudt.
+
Ontwikkeld door

Een KLM gemeente

21 juni 2021
De gemeente is te vergelijken met een KLM vliegtuig.
+
Ontwikkeld door

Een oogje op jou!

21 juni 2021
De Heere God ziet alles. Deze gespreksvragen geven handvatten om daarover het gesprek aan te gaan.
+
Ontwikkeld door

Een opvoeder is schaap met vijf poten

21 juni 2021
Een goede opvoeder is een schatbewaarder, tuinier, herder, gids en priester. Lees hier welke betekenis dr. W. ter Horst daaraan geeft.
+
Ontwikkeld door

Gebed is meer dan vragen

21 juni 2021
Als we niet oppassen zijn onze gebeden te vergelijken met bestellingen zoals we doen bij een MC Donalds. Ik bestel, en verwacht direct te krijgen wat …
+
Ontwikkeld door

Geestelijke temperatuur

21 juni 2021
Wie gelooft in de Heere Jezus bevindt zich niet elke dag op de toppen van geloofsvertrouwen. Je kunt het geestelijk leven vergelijken met seizoenen.
+
Ontwikkeld door

Gelijkenis van de man in de put

21 juni 2021
Een vergelijking tussen wereldgodsdiensten en het onderscheidende van het christelijk geloof.
+
Ontwikkeld door

Getuigenis uit Dachau

21 juni 2021
De Heilige Geest geeft moed die je zelf niet op kunt brengen. Onderstaand verhaal is daar een prachtig voorbeeld van.
+
Ontwikkeld door

God is groot!

21 juni 2021
Een mooi verhaal van een jongetje dat zich enorm verwonderd over de grootheid van zijn God.
+
Ontwikkeld door

Het leven als een paardenbloem

21 juni 2021
Het leven is kort. Je kunt het vergelijken met een paardenbloem. Of met een ballon.
+
Ontwikkeld door

Hij voor mij!

21 juni 2021
"Hij voor mij." Een bekend zinnetje. Maar wat betekent het eigenlijk? Dit verhaal wil het je duidelijk maken.
+
Ontwikkeld door

Horloge van de zondagsschoolmeester

21 juni 2021
Geloven is moeilijk omdat het makkelijk is. Dat klinkt filosofisch en ingewikkeld. Maar na het lezen van onderstaand voorbeeld van Spurgeon, zal het …
+
Ontwikkeld door

Kappers bestaan niet

21 juni 2021
God bestaat, ook al lijkt het er soms niet op. Net als dat kappers bestaan, ook al lijkt het er soms niet op.
+
Ontwikkeld door

Kernwoorden

21 juni 2021
In de Bijbel staan soms moeilijke woorden. Kernwoorden worden die wel genoemd.
+
Ontwikkeld door
Alle nadenkertjes

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!