Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Heb je honger?

Als je woont in een land met volle supermarkten en uitpuilende koelkasten, is dit best een vreemde vraag. Je zal vast weleens een lege maag hebben gehad, maar een echt hongergevoel is je (hopelijk) vreemd. Maar… hoe zit het met je geestelijke honger?

Honger naar Gods gerechtigheid
Heb je honger? Niet de honger van je maag, maar de honger van je ziel? Huilt je hart als je hoort over alle ellende in de wereld? Oorlogen, rampen en vluchtelingen. Heb je honger naar gerechtigheid, naar vrede en rust? Bovenal: verlang je naar eeuwig voedsel? Wil je gevoed worden door de Heere Jezus Christus?

Dan is er goed nieuws: Hij is gekomen om, zoals Zijn moeder zong, ‘hongerigen met goederen te vervullen’. Aan de ene kant heel letterlijk, als Hij vijfduizend mensen te eten geeft met slechts twee vissen en vijf broden. Maar ook figuurlijk: Hij ziet om naar mensen, waar de samenleving voor wegkijkt. Hij gebruikt de maaltijd met tollenaren, hoeren en zondaren. Hij voedt hen die honger lijden, maar rijken stuurt Hij met lege handen weg. Mensen zonder dat knagende gevoel vanbinnen dat ze tekort schieten. Mensen die genoeg hebben aan hun eigen gerechtigheid. Mensen zonder verlangen naar de Zaligmaker. Die mensen waar de zonen van Korach in psalm 49 over zongen: “Zij vertrouwen op hun vermogen, en beroemen zich op hun rijkdom.” En: “De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.”

Jezus Christus geeft voedsel met een eeuwige houdbaarheidsdatum. Bij Hem is overvloed. Hij werd geboren in Bethlehem, het broodhuis. Hij is het Brood des levens. Hij kwam naar deze aarde om Zijn leven te geven, tot een rantsoen voor velen. Heb je honger?
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!