Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Overdenking - Bethel

Altijd bereikbaar zijn, altijd door kunnen gaan met werken. Het is iets van deze tijd. Elke generatie heeft zo zijn eigen ziektes gehad en die van de twintigers (en dertigers) van nu heet: ‘opgebrand’. Burn-out, uitgeput, overspannen. Van de jongeren tussen de 25 en 35 jaar treft het één op de zes, berekende het CBS. (NRC)

LEZEN
Genesis 12:1-9

ZINGEN
Psalm 17:3

KERNTEKST
Daar bouwde hij voor de HEERE een altaar en riep de Naam van de HEERE aan.

OVERDENKING
Altijd bereikbaar zijn, altijd door kunnen gaan met werken. Het is iets van deze tijd. Elke generatie heeft zo zijn eigen ziektes gehad en die van de twintigers (en dertigers) van nu heet: ‘opgebrand’. Burn-out, uitgeput, overspannen. Van de jongeren tussen de 25 en 35 jaar treft het één op de zes, berekende het CBS. (NRC)

De betekenis van Bethel is: huis van God. Hierbij denk je misschien gelijk aan de kerk. Een plaats van rust te midden van de drukke (werk)week. Een plaats waar je stil móét zijn. Verplicht stil en rustig worden voor God.

Abraham, woonachtig in Ur der Chaldeeën, werd door God geroepen om uit zijn land, uit zijn familiekring en uit het huis van zijn vader te gaan. Hoe zal hij zich gevoeld hebben? Zal hij vaak getwijfeld hebben en veel stress hebben ervaren omdat hij de touwtjes niet zelf in handen had? Wat zit dat in ons bloed. Zelf doen, we zeggen het al als kind. Het heeft te maken met onafhankelijk willen zijn en met de werkelijkheid van de zondeval. Los van God. Ik ben de baas. Het is genade als het anders is geworden. Het is werk van de Geest, Die brengt bij het kruisoffer. Om je te verwonderen over zoveel onverdiende goedheid.

Maar wat heeft Abraham ons nu te leren? Dat staat in vers 8. Abraham bouwt in de buurt van Bethel en Ai een altaar voor de HEERE en roept Zijn Naam aan. En dan staat er: daarna vertrok hij. Waar is ons Bethel? Waar is ons plekje in huis waar we te midden van alle drukte stil worden voor God en Zijn naam aanroepen? God wil ons zoveel geven, nog meer dan we vragen, maar dan moeten we er wel om leren vragen…! Straks zul je voor eeuwig met of zonder Hem zijn. Is het dan niet nu van belang dat je door middel van bijvoorbeeld jouw tijdsbesteding laat zien bij Wie je graag wilt zijn? Hij staat, zoals de vader van de verloren zoon, met uitgestoken, doorboorde handen liefdevol op je wachten.

VERWERKING

  1. Wat ervaar je als het je een tijdje niet is gelukt om stille tijd te houden?
  2. Wat zegt jouw tijdsbesteding over bij Wie jij wilt horen?

GESPREKSVRAAG
Heb jij thuis ook een Bethel/stille plek?
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!