Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Overdenking - Eikenbossen van Mamre

In de Van Dale staat bij het woord ‘overeenkomst’: afspraak waarbij partijen zich tot iets verbinden. Twee partijen spreken iets af en als een partij het niet nakomt, dan zullen er waarschijnlijk sancties zijn.

LEZEN
Genesis 15:7-18

KERNTEKST
En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.

OVERDENKING
In de Van Dale staat bij het woord ‘overeenkomst’: afspraak waarbij partijen zich tot iets verbinden. Twee partijen spreken iets af en als een partij het niet nakomt, dan zullen er waarschijnlijk sancties zijn. In de Bijbel werden ook vaak overeenkomsten gesloten. Het gebeurde wel dat er dieren middendoor gedeeld werden, waarbij de helften tegenover elkaar werden gelegd. De beide partijen moesten daar dan tussendoor lopen, wat aangaf dat als iemand de overeenkomst zou schenden, hem hetzelfde aangedaan mocht worden als de dieren die daar lagen.

Abraham vraagt aan God hoe hij zeker kan weten dat hij en zijn nageslacht echt het land Kanaän zullen krijgen. God geeft hem vervolgens de opdracht om enkele dieren (behalve de duiven) middendoor te delen en tegenover elkaar te leggen. God voorzegt wat er gaat gebeuren en herhaalt de belofte. Hij maakt een verbond (overeenkomst) met Abraham. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Alleen God gaat tussen de dieren door, in de gestalte van een rokende oven en vurige fakkel. Volgens de kanttekeningen is de oven een beeld voor de verdrukking door Egypte en de fakkel beeldt Zijn tegenwoordigheid en verlossing uit. Abraham gaat er niet doorheen. Het is een eenzijdig verbond.

Omdat God weet dat we de Zijn geboden niet kunnen houden en dus niet door de wet bij Hem in de hemel kunnen komen, zond Hij Zijn Zoon. Om straks eeuwig bij Hem te kunnen zijn, hoeven wij zelfs niets te brengen. Een ding is nodig: Geloof in Hem, Die ons redt van de schuld en de dood. Alles van Hem, niets van ons. Als we ook maar iets zelf zouden moeten doen, mislukt het. De Heere Jezus zegt: Ik voor u. Geloof je dat?

Genade is dat Hij het heil verwierf. En net zo’n groot wonder is het dat de Heilige Geest toe-eigent wat we in de belofte in Christus hebben. Heerlijk eenzijdig Godswerk. Zo’n Zaligmaker heb je nodig. Kom tot Hem!

VERWERKING

  1. Wat hebben we dat we niet gekregen hebben? Zelfs onze goede werken zijn door God voorbereid (Ef. 2:10).
  2. Vind je het lastig om alles uit handen te geven?

GESPREKSVRAAG
Betrap jij jezelf er vaak op dat je iets probeert te doen voor God?
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!