Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Overdenking - Getuigen

Paulus zegt in Romeinen 10:19 dat hij de Joden tot jaloersheid zal verwekken door de heidenen, door ons. Dat is nogal niet wat.

OVERDENKING
Paulus zegt in Romeinen 10:19 dat hij de Joden tot jaloersheid zal verwekken door de heidenen, door ons. Dat is nogal niet wat. Misschien ken je wel een paar bekeringsverhalen van ‘grote’ christenen. Ze werden uit de wereld geroepen en gaven hun leven geheel en al aan Jezus. Jonathan Edwards is hier een goed voorbeeld van. Hij was een vrome toegewijde christen, die zo min mogelijk tijd wilde verspillen aan zaken die er niet toe deden. Op internet staan ‘The Resolutions of Jonathan Edwards (besluiten, voornemens). Enkele voorbeelden:
• Ik ben vastbesloten geen enkele seconde meer te verspillen, maar op de meest rendabele manier te gebruiken die ik kan
• Ik ben vastbesloten om elke week tot het uiterste te strijden om verder te groeien in geloof en om de verleende genade te verbreden in zijn toepassing dan de week voorheen.
• Ik ben vastbesloten om nooit te stoppen of te verslappen in de strijd tegen mijn eigen verleidingen, hoewel ik mogelijk zal falen.

Het is mooi om biografieën te lezen van mensen die God gebruikt heeft om te werken in Zijn Koninkrijk. Vaak sta je dan versteld wat die mensen allemaal ‘bereikt’ hebben. Maar weet je wat vaak hun grote geheim is? Gebed. Gebed is een ontzettend krachtig wapen. David Livingstone – een grote zendeling in Afrika – zou zelfs knielend gestorven zijn.

Gebed, ijver, discipline en liefde voor de naaste en tot God, zijn dat geen elementen die je moet hebben om de Joden jaloers te maken? Als we nu voor Joden een ander woord invullen, zoals: buurt, vriend(inn)en, klasgenoten, mensen op het werk en familie. Met ‘tot jaloersheid’ verwekken wordt bedoeld dat die mensen jaloers zullen worden als ze zien wat jij hebt, wat jij mag hebben in Christus!

Dit heeft allemaal te maken met getuigen. Misschien heb je wel een gesprekjes over het geloof met je vrienden of met mensen op je werk. Achteraf denk je vaak aan andere ‘slimme’ dingen die je beter had kunnen zeggen. Of misschien kwam het gesprekje toen eigenlijk helemaal niet zo goed uit, want je schaamde je tegenover God dat je al twee dagen niet had gebeden en geen Bijbel had gelezen. En zou jij dan nu God moeten gaan vertegenwoordigen? Voor mensen zoals Jonathan Edwards lijkt het alsof het allemaal vanzelf ging. Als je de besluiten (Resolutions) doorleest, dan schrik je van hun toewijding aan God om zo heilig mogelijk te leven en zo min mogelijk tijd te verspillen.

Hoe ben jij een getuige van de levende Koning? Mag en kan eigenlijk iedereen zomaar getuigen? Stel voor dat je een vriend(in) hebt die wel gelovig is, maar het allemaal niet zo goed snapt. Stel je voor dat hij of zij gaat praten met anderen over het geloof en dan allemaal verkeerde dingen zegt! Zou dat niet slecht zijn voor het imago van het christelijk geloof? Aan de andere kant, als we allemaal pas mogen getuigen nadat we een paar boeken hebben gelezen of nadat we theologie gestudeerd hebben, dan zouden we toch heel veel kansen laten liggen om te getuigen?

Een levende getuige zijn is een van de moeilijkste dingen die er is. Je hebt soms een hele fijne dag thuis, een dag waarop je veel hebt gelezen en gebeden. Je voelde je versterkt, je voelde je even een goede christen. Die avond heb je echter een verjaardag, en na de verjaardag moet je de conclusie trekken dat je eigenlijk de hele avond niks zinnigs hebt gezegd en dat je ook nog een paar grapjes hebt gemaakt die niet konden, én je hebt zelfs even lopen roddelen over iemand. Daar gaat je goede dag! Je bent toen zeker geen getuige geweest van God. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Elke dag komen we ons eigen-ik weer tegen. Dat eigen-ik waar je elke dag weer mee in gevecht bent.

In Johannes 15:5b staat het echter heel eenvoudig: ‘Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’. Met andere woorden: als we maar in Hem blijven, dan komen die vruchten vanzelf wel, want zonder Hem kunnen wij niets doen.

In deze Bijbelstudie worden je een aantal handvatten aangereikt die je kunnen helpen om een getuige te (durven) zijn.

STUDIEVRAGEN OVER DANIEL 9
Exodus 4:10-17

  1. Wat is Gods antwoord op jouw ‘ik kan niet goed praten’, of: ‘ik heb geen theologie gestudeerd’, of: ‘nee Heere, dat wil ik niet, want…’. Wat kan je verder nog leren van dit gesprek tussen God en Mozes?

1 Samuël 16:6-13
2. Wat is Gods antwoord op jouw ‘ik ben nog te jong’, of: ‘later als ik wat groter ben’, of: ‘wie ben ik dat ík dat zou moeten zeggen? Ze zien me aankomen’, of: ‘zou God mij gebruiken? Mij?’. Wat voor troost haal je uit dit gedeelte?

2 Koningen 5:1-10
3. Getuigen doe je met je mond, toch? Wat was de houding van het meisje? Hoe zou ze het vertrouwen van die mevrouw gewonnen hebben? Wat zegt dit over de vorm van getuigen? Moet het wel altijd met woorden zijn?

Lukas 22:54-62
4. Zijn kracht wordt in zwakte volbracht. We zien hier Petrus, zo zelfverzekerd als een rots. Is het een voorwaarde om je zelfverzekerd te voelen in het getuigen? Hoe verging het Petrus? Wat kan je hiervan leren? Met welke houding getuig jij?

1 Petrus 2:21
5. Wie is ons voorbeeld? Wat of Wie is het geheim van al die andere voorbeelden? Wie zorgt ervoor dat we meer op Hem gaan lijken? Is dat geen troost?

  1. Wat vind je van deze uitspraak van Corrie ten Boom? Heer, dank U dat U niet een groot geloof vraagt, maar geloof in een grote God.

ZINGEN
Ps. 42:1, 119:8 - 159. Op die heuvel daarginds - 182. Vaste rots van mijn behoud
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!