Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Overdenking - Gevangenis

Op 4 mei herdenkt Nederland alle (Nederlandse) slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland en het feit dat we nog steeds in vrijheid mogen leven.

LEZEN
Genesis 40

ZINGEN
Psalm 77:6

KERNTEKST
Het hoofd van de schenker dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem.

OVERDENKING
Op 4 mei herdenkt Nederland alle (Nederlandse) slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland en het feit dat we nog steeds in vrijheid mogen leven.

Herdenken, gedenken, overdenken, dat zijn Bijbelse waarden. Omdat God weet dat we daar moeite mee hebben, heeft Hij in het Oude Testament feesten ingesteld, die de Israëlieten “dwongen” om te gedenken. Zo is ook 4 en 5 mei een verplichte dag waarop wij mogen gedenken. Zouden we het anders ook doen?

Jozef is verkocht, vals beschuldigd, in de gevangenis geworpen en vergeten. God zegende hem - hij was de belangrijkste man in het huis van Potifar en hij was de belangrijkste man in de gevangenis - maar toch zat hij in de gevangenis. In Genesis 41:1 lezen we zelfs dat er na hoofdstuk 40 twee jaren voorbij zijn gegaan. Twee jaren waarin de schenker niet heeft gesproken met de farao over Jozef. Hoe zal het voor Jozef geweest zijn in de gevangenis? God was met hem, maar dat betekende geen gemakkelijk leven.

‘We moeten echt weer een keertje afspreken!’, of: “Ik zal voor je bidden!” Bekende woorden? Denken wij vaak aan onze medemens? Leven we echt met ze mee? Komen we onze afspraken na? Zijn we ook hierin een volgeling van de Heere God? Onderdeel van de zuivere godsdienst is mensen in nood bezoeken (Jak. 1:27). Het begin van vers 14 doet denken aan Lukas 23:42. De moordenaar aan het kruis vraagt of Jezus hem wil gedenken. Jezus antwoordt direct: ‘Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn’. Laten we, in navolging van de Heere Jezus, aan onze naasten gedenken. En de grote daden van de Heere overdenken. Hij beloofde niet alleen te redden en te helpen: Hij dééd het. En…Hij doet het!

Resulteert ons ‘denken aan’ ook in ‘helpen’? Wil je ‘denken’ zoals de schenker, of net zoals de Heere Jezus?

VERWERKING

  1. Tegen wie heb jij voor het laatst gezegd dat jullie weer een keer moesten afspreken?
  2. Wie heeft er pas nog aan jou gedacht?Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!