Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Overdenking - Mahanáïm

In 2019 moest Nederland het onderspit delven in de discussie over de toekomst van pulsvisserij. De Europese Unie kwam met een totaalverbod voor pulsvisserij. Er gingen bussen met vissers uit Urk, Katwijk, Stellendam en Arnemuiden naar Den Haag om te pleiten voor het behoud van de pulsvisserij.

LEZEN
Genesis 32:1-12

ZINGEN
Psalm 56:5

KERNTEKST
U hebt immers gezegd: …

OVERDERNKING
In 2019 moest Nederland het onderspit delven in de discussie over de toekomst van pulsvisserij. De Europese Unie kwam met een totaalverbod voor pulsvisserij. Er gingen bussen met vissers uit Urk, Katwijk, Stellendam en Arnemuiden naar Den Haag om te pleiten voor het behoud van de pulsvisserij.

Ergens voor pleiten gebeurt vaak door het aandragen van argumenten in de hoop een bepaalde beslissing te bewerkstelligen. In ons Bijbelgedeelte zien we Jakob ook pleiten. Hij is op weg naar Kanaän, want dat had God tegen hem gezegd (Gen. 31:3). Hij kreeg daarbij zelfs de belofte dat God met hem zou zijn. Maar wat blijkt er nu? Ezau trekt hem tegemoet met vierhonderd mannen. Jakob is erg bang. Wat moet hij nu doen?!Hij verdeelt het volk strategisch in tweeën en vervolgens bidt hij. In zijn gebed vallen twee dingen op, die erg belangrijk zijn voor ons persoonlijk gebed. Tot twee keer toe pleit Jakob op Gods eigen woord: ‘Die tegen mij gezegd heeft’ en ‘U hebt immers gezegd’. Het tweede wat opvalt is dat Jakob zijn plek kent: ‘Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt’.

Wat een prachtig voorbeeld van hoe wij ook mogen bidden: pleitend op Gods eigen Woord. ‘Heere, U heeft het toch Zelf gezegd?!’. Om Jezus wil en uit genade: Verhoor mij dan, maak Uw woord waar! Maar ook: ‘Heere, alles wat U me gegeven heeft en alles waar ik om vraag, dat heb ik niet verdiend’. In vertrouwen en geloof op Gods Woord, maar tegelijkertijd in afhankelijkheid, mogen we tot God naderen. Wat een genade als je zo leert pleiten!

Als Jakob in het pleiten naar de argumenten had gekeken, was het een lange rij geworden. Wat een zonden, wat een tekort. In één woord: hopeloos. ‘Maar…’, wat een wonder dat dat woordje zo vaak voorkomt in de Bijbel. Het ‘maar’ van Gods onverdiende genade en ontferming. Een ‘genade-argument’.

VERWERKING

  1. Lijkt jouw manier van bidden op die van Jakob?
  2. Op welk woord van God uit de Bijbel zou jij willen pleiten in je huidige situatie?

GESPREKSVRAAG
Welke tekst gebruik jij vaak in je gebed om op te pleiten?
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!