Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Vertelschets over de opstanding

Deze vertelschets gaat over Mattheüs 28:1-15 en hoort bij les B1.42 van het zondagsschoolmateriaal van het LCJ.

Bijbelgedeelte: Mattheüs 28:1-15

Context
Vorige keer is verteld over het sterven van de Heere Jezus. De begrafenis is er niet bij verteld en de verzegeling van het graf ook niet (Mattheüs 27). Dat kun je eventueel nu nog in je verhaal verwerken of via de introductie bespreken.

Kerntekst
Mattheüs 28:6 Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.

Doelstellingen

 • De kinderen leren dat de Heere Jezus nu, zoveel jaren na de opstanding, nog steeds leeft.
 • Laat de kinderen zien dat Pasen een heerlijk feest is voor hen die de Heere Jezus liefhebben. Zij mogen de Heere (weer) zien.
 • Ze begrijpen dat de overpriesters niet in de opstanding wíllen geloven. Zij kennen dus ook geen vreugde.

Zingen

 • Psalm 21:4,5,6; 30:2; 72:8; 105:1
 • ZB - De Heer is waarlijk opgestaan / Christus, onze Heer verrees
 • UAM - Er juicht een toon

Geloofsleer

 • HC Zondag 17 - De opstanding van Christus
 • NGB art. 26 - De voorbede door de Heere Jezus

Introductie
Ga in gesprek: Na zijn sterven is de Heere Jezus begraven. De overpriesters wilden een wacht bij het graf zetten, zodat er niemand bij kon komen. Weet je waarom dat was? Waar waren ze bang voor? Dachten de discipelen ook nog aan wat de Heere Jezus had beloofd?

Je kunt ook spreken over het overlijden van iemand uit de familie en het besef dat die persoon nooit meer terug komt. Benadruk het onmogelijke daarvan ook.

Beginzin
Het is nog heel vroeg in de morgen. Het begint nog maar net licht te worden. In de straten van Jeruzalem is het stil.

Vertelschets

 • Toch zijn Maria Magdalena en de andere Maria al onderweg. Ze konden niet meer slapen. Ze denken alleen maar aan alle verdrietige dingen die de afgelopen dagen zijn gebeurd: hun lieve Heere is gestorven en begraven. Het eerste wat ze doen op deze eerste dag van de week is naar de Heere Jezus toe gaan. Ze willen zo graag dicht bij Hem zijn, ook al is Hij gestorven.
 • Vlug lopen de vrouwen verder. Ze moeten naar de tuin van Jozef van Arimathea. Daar is het graf waar de Heere Jezus in ligt.
 • Plotseling staan ze stil. Ze trillen van schrik. Daar bij het graf… het was alsof ze een bliksem zagen. Maar het is geen bliksem. Het is een man in lange, blinkend witte kleren... een engel. Hij loopt naar de steen toe en rolt hem opzij. Dan gaat hij op de steen zitten. De vrouwen zien het allemaal voor hun ogen gebeuren. Ze voelen hoe de grond onder hun voeten heen en weer schudt… een aardbeving!
 • Niet alleen de vrouwen zien het gebeuren. Ook de mannen die op wacht staan bij het graf. Ze schrikken vreselijk. Hun armen en benen voelen helemaal slap van de schrik. Ze moeten wat doen! Maar ze zijn te erg geschrokken, ze kúnnen niets doen. En dan zien ze ook de vrouwen staan. Ze horen dat de engel tegen hen begint te praten.
 • ‘Júllie hoeven niet bang te zijn’, zegt de engel. ‘Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij is weer levend geworden, zoals Hij ook tegen jullie gezegd had. Komen jullie maar kijken, hier heeft Hij gelegen.’ De vrouwen komen een stapje dichterbij. Ze bukken en ze kijken in het graf. Het graf is leeg. Jezus leeft! De vrouwen zijn al hun verdriet vergeten, wat is dit heerlijk! Hun lieve Heere leeft weer! Ja, ze weten nog dat Hij dat beloofd heeft, maar ze hadden er niet meer aan gedacht.
 • ‘Nu moeten jullie snel naar de discipelen gaan om te vertellen dat de Heere is opgestaan uit de dood’, zegt de engel. ‘Hij zal naar Galilea gaan en daar zullen jullie Hem zien.’ Hem weer zien… dat is heerlijk! De vrouwen gaan snel op weg. Ze rennen de tuin uit!
 • En de wachters? Zij blijven ook niet staan. Ze beven nog van de schrik, maar toch proberen ze zo snel mogelijk weg te komen. Ze rennen de tuin uit, terug naar de stad. Meteen gaan ze naar de overpriesters en vertellen alles wat ze gezien hebben. En de overpriesters? Ze weten dat het wáár is wat de soldaten zeggen. Maar ze wíllen het niet geloven. Ze willen niet geloven dat de Heere Jezus zó machtig is. Dat Hij Gods Zoon is. Zo haten ze Hem.
 • Wat geloof jij?
 • Snel roepen de overpriesters nog meer belangrijke mannen bij elkaar om te bespreken wat ze moeten doen. Niemand mag weten wat er daar in die tuin gebeurd is, dat Jezus weer leeft! Even later hebben ze een plan bedacht. De soldaten worden naar binnen geroepen. ‘Luister’, zeggen de overpriesters, ‘jullie moeten overal vertellen dat jullie in slaap zijn gevallen en dat de discipelen van Jezus stiekem Zijn lichaam hebben meegenomen. Dit geld krijgen jullie van ons als je dat verder vertelt.’ De soldaten zien het geld liggen. Dat is veel! Als ze zoveel geld krijgen, dan willen ze wel liegen. ‘Maar hoe moet dat als de stadhouder het hoort?’ vragen ze. Want als je slaapt terwijl je op wacht staat, kun je wel de doodstraf krijgen. ‘Dat regelen wij wel’, zeggen de overpriesters, ‘maken jullie je daar maar geen zorgen over.’ De soldaten pakken het geld en gaan snel weg. Overal vertellen ze het verder, zoals de overpriesters het gezegd hebben.
 • De vrouwen zijn intussen op weg naar Jeruzalem. Heel blij, maar ook vol ontzag over alles wat ze hebben meegemaakt. Als ze zo over de weg lopen, komt Iemand hen tegemoet. Hij groet hen. Het is Jezus! Wat is dat heerlijk! De vrouwen vallen op hun knieën voor Hem neer. Ze pakken Zijn voeten vast en ze aanbidden Hem. ‘Nu moeten jullie naar Mijn broeders gaan’, zegt de Heere Jezus. Zijn broeders, dat zijn de discipelen. ‘Jullie moeten tegen hen zeggen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Mij zien.’

Slotzin
Wat een heerlijke dag is het, voor iedereen die van de Heere houdt! Want Hij leeft! En iedereen die Hem liefheeft, zal Hem eens weer zien.

Gesprek

 • Waarom staat er een wacht bij het graf? Geloven de overpriesters wat de soldaten zeggen? Geloven ze nu echt in de Heere Jezus, nu ze weten dat Hij is opgestaan uit de dood? Wat zien de vrouwen allemaal in de tuin?
 • Wat belooft de Heere aan de discipelen (wat zal er gebeuren als ze naar Galilea gaan)?
 • Iedereen zal de Heere eens weer zien. Is er verschil tussen hoe mensen de Heere Jezus zullen zien? Wat dan? Wat betekent dat voor jou?

Samenvatting
Na de sabbat komen Maria Magdalena en Maria naar het graf. Er komt een aardbeving en een engel van de Heere komt naar de aarde en rolt de steen weg. De wachters schrikken en vluchten. De engel zegt tegen de vrouwen dat ze niet bang hoeven te zijn. Hij vertelt hen dat de Heere Jezus hier niet is, want Hij is opgestaan! De vrouwen moeten naar de discipelen gaan om te vertellen dat Hij opgestaan is en dat Hij hen voorgaat naar Galilea. Als ze onderweg de Heere Jezus tegenkomen, grijpen ze Zijn voeten en aanbidden Hem. Hij vertelt hen nogmaals dat zij naar de discipelen moeten gaan om hen te boodschappen dat Hij hen voorgaat naar Galilea.

Vragen

 1. Wat willen de vrouwen bij het graf gaan doen?
 2. Wie rolt de steen weg van het graf?
 3. Wat doen de wachters?
 4. Wat moeten de vrouwen tegen de discipelen zeggen?Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Les B1.42

Alles van

Mattheüs 28:6 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.42 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Psalm 21:4 met uitleg

22 december 2020
Dit Psalmvers met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.41, B1.42, B3.44, C2.41 en C2.42 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Verwerking - De opstanding

22 december 2020
Deze verwerking hoort bij les B1.42 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!