Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Vertelschets over de opstanding van Jezus en de reis van de Emmaüsgangers

Deze vertelschets gaat over Lukas 24:1-35 en hoort bij les B3.44 van het zondagsschoolmateriaal van het LCJ.

Bijbelgedeelte: Lukas 24:1-35

Context
Jozef van Arimathea heeft de Heere Jezus in een nieuw graf gelegd. Enkele vrouwen waren erbij en hebben alles gezien. Ze hebben zich voorgenomen om na de Sabbat het lichaam van Jezus verder te verzorgen.

Kerntekst
Lukas 24: 5b en 6a Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.

Doelstellingen

 • De kinderen zien dat alles wat de profeten voorspeld hebben, gebeurt.
 • Ze leren dat Christus moest lijden en sterven, opdat mensen zalig kunnen worden.
 • Ze beseffen dat Jezus weet wat we nodig hebben en dat hij het ongeloof uit ons hart kan
  wegnemen.

Zingen

 • Psalm 68:2; 72:10,11; 118:11,12; 119:65
 • ZB - In een donker graf gevangen
 • UAM - Er juicht een toon, er klinkt een stem
 • UMK - De Heer’ is waarlijk opgestaan / Ik zeg het ieder dat Hij leeft

Geloofsleer

 • HC zondag 16-17 - Waarom Christus moest lijden en sterven
 • HC zondag 18 - De opstanding

Introductie
Vraag de kinderen: Wie help je wel eens? Waarom help je iemand?
Onthoud deze vragen maar eens, en luister wat de Heere Jezus heeft gedaan.

Beginzin
Het is nog heel vroeg in de morgen. Het is nog rustig in de straten van Jeruzalem.

Vertelschets

 • Het begint net een beetje licht te worden. Een groepje vrouwen loopt door de stille straten van Jeruzalem. Maria Magdaléna is erbij, en Maria de moeder van Johannes en Jakobus ook. In hun handen hebben de vrouwen zalf en andere spullen.
 • Ze gaan naar het graf in de tuin van Jozef van Arimathea. Vrijdag was er te weinig tijd om het lichaam van Jezus goed te verzorgen, omdat het toen bijna Sabbat was. Nu willen ze dat werk afmaken.
 • ‘Oooh, de steen is weggerold, het graf is open!’ Ze komen nog dichterbij het graf en kijken naar binnen. Het lichaam van Jezus is er niet! Wie zou die steen weggerold en het lichaam meegenomen hebben? Ze begrijpen er niets van.
 • Dan… opeens schrikken ze weer! Dichtbij hen staan twee engelen. Deze mannen zien er uit als een bliksem. De vrouwen beven van angst en buigen hun hoofd.
 • ‘Wat zoekt gij den Levende bij de doden?’ klinkt opeens de stem van de engel. ‘Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan! Jezus is niet dood, maar Hij leeft! Denk aan de woorden die Jezus heeft gezegd. Hij heeft gezegd dat Hij na drie dagen zou opstaan.’
 • De vrouwen knikken, het is waar, dat had Jezus gezegd. Het juicht in hun hart: ‘Jezus leeft!’ Ze geloven het! De discipelen moeten ook weten dat Jezus is opgestaan! Snel gaan ze naar de discipelen. ‘Jezus is opgestaan!’ Ze vertellen de discipelen wat ze meegemaakt hebben. Die kijken hen vol ongeloof aan! De steen weggerold? Het lichaam weg? Engelen gezien? Jezus leeft? Hoe kan dat? Ze schudden hun hoofd, daar geloven ze niets van!
 • Misschien heb jij dat ook weleens, dat je bijna niet kunt geloven wat er gezegd wordt over de Heere Jezus. Dan is er ongeloof in je hart. Vraag dan of de Heere dat ongeloof uit je hart wilt wegnemen.
 • Petrus staat op, hij wil er meer van weten. Als hij na een poosje terugkomt, vertelt hij wat hij heeft gezien. De steen was weggerold en het graf was leeg. De doeken van de Heere Jezus waren er wel, die lagen netjes opgerold in het graf.
 • De discipelen en de andere mensen horen wat Petrus vertelt. Het graf is leeg, maar zou Jezus opgestaan zijn? Zou hij leven?
 • Twee mannen staan op, ze gaan naar hun huis in het dorpje Emmaüs. Dat is ongeveer twee uur lopen. Ze praten over wat er gebeurd is. Ze begrijpen het niet.
 • ‘Waar hebben jullie het over en waarom kijken jullie zo verdrietig?’ Naast hen loopt een Vreemdeling. De twee mannen kijken eens opzij, maar ze kennen Hem niet.
 • Kléopas, één van de twee mannen, kijkt de Vreemdeling aan. ‘Weet U niet, wat er gebeurd is in Jeruzalem?’ De Vreemdeling is Jezus, maar dat zien en weten de mannen niet. De Heere Jezus ziet wel dat ze bedroefd zijn. ‘Wat is er gebeurd?’ vraagt Hij.
 • Jezus zoekt hen op. Hij weet dat ze verdrietig zijn. De Heere weet ook alles van jou. Hij weet ook wanneer jij verdrietig bent. Hij weet ook wanneer jij Hem nodig hebt. Vraag dan maar of Hij je wilt helpen.
 • Dan beginnen ze te vertellen. Over Jezus uit Nazareth die krachtig in Zijn woorden en daden was. Maar de overpriesters hebben Hem gevangen genomen en Hij is uiteindelijk aan het kruis gestorven.
 • ‘Wij hebben altijd gedacht dat Hij ons verlossen zou, maar Hij is gekruisigd. Vanmorgen zijn er een paar vrouwen naar het graf geweest, maar het lichaam was weg. Ze hebben wel engelen gezien en die hebben gezegd dat Jezus leeft. Toen zijn er discipelen gaan kijken, maar die hebben geen engelen gezien en ook Jezus Zelf niet.’ Verdrietig kijken ze Jezus aan.
 • Jezus gaat het hen uitleggen. ‘De profeten hebben voorspeld dat dit gebeuren zou. De Christus moest lijden en sterven, maar zou weer opstaan.’ Zo wilde God dat het zou gaan. Anders zou er niemand een kind van God kunnen worden. Daarom kan Hij ook jouw zonden vergeven.
 • De Heere Jezus legt alles uit. Kléopas en zijn vriend luisteren goed. Ze komen steeds dichterbij hun huis. Als ze er zijn, wil de Vreemdeling verdergaan. ‘Kom bij ons en eet met ons.’ Ze willen niet dat Hij verdergaat, ze willen nog meer horen. Die Man kan zo goed uitleggen.
 • Maar de Vreemdeling schudt Zijn hoofd, nee hoor, Hij gaat verder. Toch houden de twee vrienden aan. ‘Blijf toch bij ons! Het wordt al donker en dan kunt U beter niet meer alleen over straat gaan.’ Uiteindelijk stemt de Vreemdeling toe.
 • De maaltijd wordt klaargemaakt. De Vreemdeling vraagt om een zegen, breekt het brood en deelt het uit. De Heere Jezus neemt de taak van de gastheer over. Als je bij iemand eet, dan is het de gewoonte dat die persoon bidt en het eten uitdeelt.
 • De mannen zien hoe de handen van de Vreemdeling het brood breken. Ze herkennen Hem. Deze Vreemdeling is Jezus! Hun ogen worden geopend en ze zien het! Het is Jezus. Jezus is niet dood, Hij leeft!
 • Als ze het ontdekken, is Jezus opeens weg. Ze zien Hem niet meer, maar de blijdschap blijft! Dit willen ze aan de discipelen vertellen. Ze staan op en gaan terug naar Jeruzalem.
 • Als ze het huis in Jeruzalem binnenstappen worden ze begroet. ‘Jezus is echt opgestaan!’ zeggen de discipelen. Petrus heeft Hem ook gezien. Wat een blijdschap is er in het huis.

Slotzin
In de harten van de mannen zingt het: ‘Jezus leeft, Hij is opgestaan!’ Zingt het ook in jouw hart?

Gespreksvragen

 • Denk eens terug aan het begin, waar ging het toen over?
 • Wat heeft de Heere Jezus gedaan?
 • Voor wie heeft Hij dat gedaan?
 • Waarom moest de Heere Jezus lijden, sterven en opstaan?

Samenvatting
Op de paasmorgen gaan de vrouwen naar het graf. Ze treffen het graf leeg aan. Twee mannen staan bij hen en vragen: 'Wat zoekt u de Levende bij de doden?' Jezus is opgestaan! Blij gaan de vrouwen naar de discipelen, maar zij geloven hen niet. Twee volgelingen gaan terug naar hun huis in Emmaüs. Onderweg komt de Heere Jezus bij hen lopen. Hij vraagt waarom ze zo verdrietig zijn. Ze leggen het Hem uit. Dan vertelt de Heere Jezus dat het zo toch allemaal moest gebeuren, dat staat toch geschreven in de Schriften? In Emmaüs nodigen de mannen Hem uit. Bij de maaltijd vraagt de Heere Jezus een zegen en breekt het brood. Dan zien de mannen dat het de Heere Jezus is. Op dat moment is Hij uit hun midden weg. Zij haasten zich terug naar Jeruzalem. Daar vertelt ook Petrus dat hij de Heere Jezus gezien heeft.

Vragen

 1. Wat zien de vrouwen bij het graf? Wie ontmoeten ze daar?
 2. Wat gebeurt er als de vrouwen bij de discipelen komen?
 3. Waarom gaan de Emmaüsgangers naar huis?
 4. Wat vertelt de Heere Jezus hen onderweg?
 5. Wie heeft de Heere Jezus nog meer gezien?
 6. Wat betekent de boodschap van de opstanding voor ons?Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

B3.44

Alles van

Bijbeluitleg over Lukas 24:1-35

10 november 2020
Deze exegese gaat over Lukas 24:1-35 en hoort bij les B3.44 van het zondagsschoolmateriaal van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Lukas 24:34 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.36, B3.44, B4.41, C1.43 en C3.34 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Psalm 21:4 met uitleg

22 december 2020
Dit Psalmvers met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.41, B1.42, B3.44, C2.41 en C2.42 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Verwerking - Opstanding; Emmaüsgangers

22 december 2020
Deze verwerking hoort bij les B3.44 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!