Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Zondagsschoolmethode

Handreiking Zondagsschool is speciaal voor jou als leidinggevende van de zondagsschool ontwikkeld, om je een handvat te bieden bij de voorbereiding van de vertellingen. Het is een handreiking om je het Bijbelverhaal eigen te maken, zodat je het des te beter en levendiger kunt vertellen.