Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Zonde

Zonde is de grote ‘kapotmaker’. Het betekent dat de mens de relatie met God en de naaste doelbewust vernietigt. Zonde verblindt het oog en verduistert het hart van mensen.