Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Binding aan de kerk

Het onderzoek Binding aan de kerk is onderdeel van het project Visie op Jongeren en is uitgevoerd door de jeugdbonden LCJ/CGJO in samenwerking met de TUA. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd.

In 2018 is het eerste deel van het onderzoek ‘Binding van jongeren aan de kerk’ afgerond. Het onderzoek dat gedaan is, geeft antwoord op een tweetal onderzoeksvragen:
1. Hoe bereiken we alle jongeren in de gemeente?
2. Hoe kunnen kerken daarvoor worden toegerust?
De onderzoeksresultaten zijn inmiddels bekend en zijn op toegankelijke wijze beschikbaar gesteld.

De conclusie van dit onderzoek was dat het kerkelijke gemeenten lang niet altijd lukt om alle jongeren te bereiken. Een van de aanbevelingen uit het rapport voor verder onderzoek, was de wens om jongeren zélf te spreken en de behoefte aan een wetenschappelijke (theologische) literatuurstudie. Met deze aanbeveling zijn de jeugdbonden LCJ en CGJO aan de slag gegaan. Van 2019 tot 2021 zijn er jongeren geïnterviewd en hebben er drie groepsinterviews plaatsgevonden. In samenwerking met de TUA is er ook een literatuurstudie aan toegevoegd. De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Waarom is het voor jongeren relevant om zich te binden aan de kerk?’.

In het onderzoek wordt achtereenvolgens over de jongeren, binding, kerk en ouders gesproken. Na een analyse van de interviews, worden de bevindingen van de literatuurstudie en interviews gecombineerd en is er een antwoord gegeven op de hoofdvraag. De filmpjes op de website www.bindingaandekerk.nl geven een samenvatting van dit onderzoek. Ook is er handreiking beschikbaar voor kerkenraden om zich een avond te bezinnen op dit thema.
Ontwikkeld door
LCJ

Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Cursus 'Binding aan de kerk'

De filmpjes van de website zijn verwerkt in een kleine cursus in de leeromgeving, hieronder kun je die meteen bekijken als je ingelogd bent.

Log eerst in om deze cursus te kunnen volgen!

Inloggen