Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Het belang van omzien naar elkaar

In kerk en samenleving

Het omzien naar elkaar is nu erg belangrijk geworden. Mensen kunnen snel vereenzamen. In een kerkelijke gemeente zou dat niet moeten kunnen. Maak er gezamenlijk werk van om betrokken te zijn en te blijven op elkaar. We hebben elkaar nodig.

 • Ouderen, zieken en andere gemeenteleden die eenzaam of kwetsbaar zijn, raken nu nog meer geïsoleerd en hebben daarom behoefte aan ons medeleven, hetzij via een kaart, de telefoon of via de sociale media.
 • Zorg dat de ouderen ook de erediensten kunnen beluisteren. Niet iedere oudere heeft internet en niet iedereen weet hoe deze middelen werken.
 • Als er dove of slechthorende gemeenteleden zijn, verdienen zij ook aandacht. Zij hebben bij de uitzendingen van de kerkdiensten beeld nodig. Dat kan op verschillende manieren, bijv. door een uitzending met een gebarentolk in beeld, het omzetten van de spraak van de uitzending naar tekst of door een beeldverbinding.
 • Omzien naar elkaar is niet alleen een taak van diakenen, maar van de hele gemeente. Spoort u haar hiertoe aan. Roept u gemeenteleden ertoe op om vrijmoedig een beroep op hulp te doen.
 • Hulp bieden kan spontaan gebeuren, maar soms is ook enige coördinatie nodig. Het mooiste is als gemeenteleden dit doen. Betrek hen, in het bijzonder vrijwilligersdiensten en JV’s, hierbij. Belangrijk is dat ouderen en zieken met zo weinig mogelijk verschillende personen contact hebben. Werk daarom met een buddy-systeem. Voor het organiseren van de hulpdienst kan een WhatsApp-groep opgezet worden.

Oog hebben voor kwetsbare situaties van gemeenteleden

 • Er zijn niet alleen zorgvragers, maar ook zorgverleners, die in de professionele zorg werken of mantelzorger zijn. Ook zij hebben onze aandacht en gebed hard nodig.
 • Bepaalde branches, zoals de horeca, de sierteeltsector en het transport, zijn nu kwetsbaar. Zeker als het om zzp’ers gaat. Als diaken dient u alert hierop te zijn en met gemeenteleden die het betreft mee te leven. Zie ook de hierboven genoemde site van de overheid, waar over maatregelen van de overheid voor banen en de economie wordt bericht.
 • Graag wijzen wij op het werk van de RMU (https://www.rmu.nu/coronavirus), een non-profitorganisatie die vanuit christelijke solidariteit actief wil meedenken met werkgevers en werknemers in penibele situaties.
 • Ook lopen sommige ouders inkomen mis, omdat ze niet op pad kunnen – wat voor hun beroep noodzakelijk is – maar thuis op hun kinderen moeten passen. Ook voor deze gemeenteleden dient u oog te hebben.
 • Hele dagen thuis zitten valt vooral niet mee als er kinderen zijn die lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn of andere beperkingen hebben en niet naar het kinderdagverblijf of speciaal onderwijs kunnen. U kunt hen helpen door telefonisch met hen mee te leven of door te regelen dat het betreffende kind op sommige dagen door anderen opgevangen wordt.
 • In gezinnen waar al spanningen zijn, zullen die nu nog groter worden. Heb als diaken daar oog voor, ook voor de veiligheid van kinderen.

Dienend aanwezig zijn in de samenleving

 • De onrust in onze samenleving biedt ook mogelijkheden om als christelijke gemeente de liefde van Christus zichtbaar te maken. U kunt bijvoorbeeld in samenwerking met andere gemeenten, een diaconaal platform of een wijkteam een telefonische hulplijn opzetten. Mensen die hulp nodig hebben kunnen hierom daarvoor bellen, hun vraag wordt bij de gemeente(n) uitgezet en vervolgens door vrijwilligers opgepakt. Belangrijk bij het opzetten van initiatieven is om te kijken welke talenten er in de gemeente aanwezig zijn, met welke groep mensen u als gemeente gemakkelijk contact kunt leggen (bijv. ouderen) en om samen te werken met andere kerken of organisaties.
 • Het ‘hamstergedrag’ in de supermarkt raakt ook de Voedselbanken. Kerken kunnen ter compensatie voedselpakketten inzamelen onder haar leden.
 • Als u een nieuw initiatief start, is het belangrijk om dit te melden via nietalleen.nl/hulp-bieden. Via het tel.nr. 0800-1322 kunnen mensen hun hulpvraag neerleggen. Zij worden dan gekoppeld aan een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor hen.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende handreiking te hebben gegeven. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen hebt. Schroomt u niet om per e-mail (diaconaat@hhk.nl) contact met ons op te nemen; wij reageren dan zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch.


Bron: Diaconaat Hersteld Hervormde Kerk
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN